voor een toekomstbestendig Enkhuizer sportbeleid

Meer weten?

Je kunt ons mailen op: sportbeweegt@outlook.com

Dagelijks bestuur:

Bram Sluis - Voorzitter

Bianca Reus - Penningmeester

Leonie de Groot - Secretaris